Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2014:2564
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, WAHV 200.131.275

Inhoudsindicatie:

De verhoging van rechtswege (artikel 23, tweede lid, van de WAHV) vindt alleen plaats als de sanctie niet tijdig volledig wordt betaald. Als (alleen) het bedrag van de administratiekosten niet tijdig is voldaan, rechtvaardigt dat dus geen verhoging. Daarbij heeft de officier van justitie niet de bevoegdheid het betaalde bedrag eerst in mindering brengen op de administratiekosten. Er is geen (wettelijke) grondslag waaraan hij de bevoegdheid tot een dergelijke wijze van toerekening kan ontlenen. Ook artikel 6:44 van het BW biedt hem die bevoegdheid niet.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug