Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2014:1139
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.133.496

Inhoudsindicatie:

Het hof gaat om. Zekerheidstelling en draagkrachtverweer. Het hof komt terug op zijn jurisprudentie dat voor de situatie dat een zekerheidstelling

van niet meer dan € 70,- wordt verlangd, het houden van een zitting om de betrokkene in de gelegenheid te stellen het schriftelijke draagkrachtverweer toe te lichten niet nodig is maar dat de kantonrechter ermee kan volstaan de betrokkene op de hoogte te stellen van zijn oordeel over het draagkrachtverweer van de betrokkene. Bepalend voor het omgaan acht het hof dat ook een bedrag van niet meer dan € 70,- onder omstandigheden een belemmering kan zijn voor de toegang tot de rechter. Dat brengt mee dat in alle gevallen waarin de betrokkene, hetzij in het beroepschrift

tegen de beslissing van de officier van justitie hetzij in reactie op de toegezonden zekerheidsbrieven een met redenen omkleed draagkrachtverweer

heeft gevoerd, de betrokkene de gelegenheid moet krijgen om die omstandigheden ten overstaan van een rechter toe te lichten.

==============

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug